Rezultati procjene kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika Tehničke škole Čakovec

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Nakon provedenog procesa procjene kompetencija i ispitivanja razvojnih potreba odgojno-obrazovnih djelatnika Tehničke škole Čakovec pomoću metode F360, 10. lipnja prezentirani su rezultati ispitivanja na razini kolektiva. U ispitivanju je sudjelovalo 60 odgojno-obrazovnih djelatnika. Metoda F360 dala je uvid u jake strane tima te područja za razvoj. Procjenjivane su sljedeće kompetencije: poučavanje, posvećenost učeniku i izvrsnost u rezultatima, rješavanje problema, inovativnost i kreativnost, prilagođavanje promjenama, suradnja i timski rad, učenje razvoj te osobna učinkovitost. Na razini kolektiva najviše ocjene dobile su kompetencije poučavanje, suradnja i timski rad te osobna učinkovitost dok su kompetencije koje je potrebno dodatno razvijati inovativnost i kreativnost te prilagodba promjenama. Temeljem rezultata procjene izrađen je edukacijski program, a prve edukacije kreću već početkom srpnja.