Regionalni centar kompetentnosti

Aktivnosti

Aktivnosti

U okviru projekta provodi se 6 projektnih elemenata s velikim brojem različitih aktivnosti:

Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti TŠČ

Uključuje aktivnosti uspostave stručnog tima, uspostavu suradnje sa stručnim tijelima i institucijama u MŽ te s drugim RCK, izradu strateških dokumenata za rad i razvoj RCK, razvoj modela kompetencija za rukovodstvo RCK, učenje iz primjera dobre prakse u zemlji i inozemstvu i dr.)

Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti TŠČ

Uključuje aktivnosti uspostave stručnog tima, uspostavu suradnje sa stručnim tijelima i institucijama u MŽ te s drugim RCK, izradu strateških dokumenata za rad i razvoj RCK, razvoj modela kompetencija za rukovodstvo RCK, učenje iz primjera dobre prakse u zemlji i inozemstvu i dr.)

Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti

Uključuje nabavu opreme u vrijednosti 8 mil. kuna, razvoj standarda kvalifikacija i strukovnog kurikuluma – specijalist (tehnolog) strojarstva ( razina V), razvoj i provedbu formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih, moderniziran program za osobe s invaliditetom i dr.

Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti

Uključuje nabavu opreme u vrijednosti 8 mil. kuna, razvoj standarda kvalifikacija i strukovnog kurikuluma – specijalist (tehnolog) strojarstva ( razina V), razvoj i provedbu formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih, moderniziran program za osobe s invaliditetom i dr.

Element 3. Jačanje kompetencija odgoj-obraz. radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovnog strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanja odraslih

Uključuje razvoj modela kompetencija za odgojno obrazovne djelatnike, 32 stručna usavršavanja i 18 studijskih putovanja u RH i inozemstvo te dr.

Element 3. Jačanje kompetencija odgoj-obraz. radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovnog strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanja odraslih

Uključuje razvoj modela kompetencija za odgojno obrazovne djelatnike, 32 stručna usavršavanja i 18 studijskih putovanja u RH i inozemstvo te dr.

Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra

Uključuje promociju kroz medijsku kampanju, različita događanja, natjecanja i kampove i dr.

Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra

Uključuje promociju kroz medijsku kampanju, različita događanja, natjecanja i kampove i dr.

Promidžba i vidljivost

Uključuje aktivnosti promocije samog projekta te diseminaciju informacija o projektu putem različitih medijskih kanala i događanja.

Promidžba i vidljivost

Uključuje aktivnosti promocije samog projekta te diseminaciju informacija o projektu putem različitih medijskih kanala i događanja.

Upravljanje projektom

Uključuje sve aktivnosti neophodne za kvalitetnu, potpunu i pravovremenu provedbu projekta.

Upravljanje projektom

Uključuje sve aktivnosti neophodne za kvalitetnu, potpunu i pravovremenu provedbu projekta.