Regionalni cenTar kompetentnosti

O projektu

OPĆI CILJ projekta je porast kvalificirane radne snage u području strojarstva na području sjeverozapadne Hrvatske.

O projektu

Tehnička škola Čakovec nositelj je projekta „Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ“ koji se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESF-a i OP-a Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014-2020., u okviru poziva UP.03.3.1.04.

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. Projekt se provodi u razdoblju od 01. ožujka 2020. godine do 2. studenog 2023. godine. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.191.548,75 kuna. Partneri na projektu su Međimurska županija, Strojarska i prometna škola Varaždin, Srednja škola Oroslavje, Srednja škola Krapina, Tehnička škola Daruvar, Graditeljska škola Čakovec, Sveučilište Sjever, SOBOČAN d.o.o. i POU ALGEBRA.

Projekt traje 44 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je 26.191.548,75 kuna.

Tehnička škola Čakovec će, zajedno s partnerima, provedbom projekta nastojati riješiti nedostatak kvalificiranje radne snage u području strojarstva te pridonijeti rješavanju problema neusklađenosti znanja koje učenici imaju nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada. Projekt doprinosi rješavanju problema kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu čiji primarni cilj će biti uska sprega s gospodarskim sektorom s regionalnog područja na kojem je RCK uspostavljen.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Porast kvalificirane radne snage u području strojarstva na području sjeverozapadne Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja u području strojarstva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uspostavljanjem RCK SJEVER – TŠČ: jačanjem poveznica i stvaranjem sinergije između sustava strukovnog obrazovanja u području strojarstva, gospodarstva, znanstvenih organizacija i međunarodnih centara.

CILJNE SKUPINE

114 odgojno-obrazovna radnika TŠČ i partnerskih ustanova, 700 učenika, 60 odraslih polaznika, minimalno 2 mentora kod poslodavca koji sudjeluju u provođenju projektnih aktivnosti; zaposleni i nezaposleni kojima će se omogućiti stjecanje kompetencija te 20 osoba s invaliditetom i učenika s teškoćama.

Ovaj projekt će, zajedno s 29,6 milijuna kuna vrijednim projektom „Regionalni centar strojarstva TŠČ“ (koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj), omogućiti stvaranje infrastrukturnih, tehnoloških i organizacijskih i stručnih preduvjeta za vrhunsko strukovno obrazovanje te obrazovanje odraslih sukladno potrebama gospodarstva u području strojarstva u regiji.