Regionalni centar kompetentnosti

Projektni tim

Dražen Blažeka
Osoba za vidljivost komunikaciju i horizontalne teme
Mihaela Pancer Zadravec
Voditelj
projekta
Nikolina Škoro
Osoba za računovodstvo, financije i administraciju
Jelena Magdalenić Ciglar
Asistent
projekta
Anita Strniščak
(Međimurska županija)
Osoba za javnu nabavu
Mario Klobučarić
Voditelj regionalnog centra kompetentnosti