Regionalni centar kompetentnosti

Praktikum i oprema

U okviru projekta nabavit će se dio opreme za 9 praktikuma (dio opreme za praktikum
nabavlja se iz projekta „Regionalni centar strojarstva SJEVER –TŠČ“ koji se financira iz Europskog
fonda za regionalni razvoj)

Praktikum CAD/CAM tehnologije

Praktikum obuhvaća integraciju CAD/CAM tehnologije s CNC tehnologijom i tehnologijom 3D ispisa s 3D skeniranjem...

Praktikum za zavarivanje

Pratikum će biti opremljen s uređajem za ispitivanje zavara, simulatorom za zavarivanje te radnim mjestima za pripremu materijala...

Praktikum za mjerenja i kontrolu kvalitete

Praktikum će se opremiti kidalicom za ispitivanje vlačne čvrstoće materijala s dodatcima za mjerenje pomaka...

Praktikum za energetsko strojarstvo i obnovljive izvore energije

Fotonaponska pokazna oprema (fotonaponski mobilni moduli) se može koristiti u praktikumu u kombinaciji sa stanicom...

Praktikum za CNC tehnologije

Laboratorij namijenjen za integraciju konverzacijskog programiranja i višeosne tehnologije....

Praktikum fluidne tehnike

Laboratorijska oprema je klasificirana po metodičkim i didaktičkim načelima i omogućuje u isto vrijeme rad...

Praktikum za automatizaciju i robotiku

Laboratorij koji će omogućiti projektirati sustave automatizacije od standardnih elemenata automatizacije...

Praktikum za razvoj i konstrukcije

Laboratorij koji će sadržavati programski paket za reverzibilno inženjerstvo i 3D CAD dizajniranje..

Praktikum automehatronike

Praktikum će se sastojati od jedne specijalizirane učionice i radionice za izvođenje praktičnih radova i vježbi...

Laboratorij obuhvaća integraciju CAD/CAM tehnologije s CNC tehnologijom i tehnologijom 3D ispisa s 3D skeniranjem. Laboratorij će biti opremljen vrhunskom računalnom opremom s CAD/CAM alatima i softverom. Uz prethodno spomenutu vrhunsku tehnologiju, laboratorij će sadržavati školski CNC stroj (glodalica), 3D pisač sa skenerom te A0 pisač u boji kako bi se na malim dimenzijama izradaka u potpunosti mogla implementirati CAD/CAM tehnologija u prostoru laboratorija. Ovaj multifunkcionalni prostor će se dodatno opremiti s  višeosnim CNC strojem-glodalicom i višeosnim CNC strojem-tokarilicom većih dimenzija i mobilnim računalima te postati prostor u kojem se simulira stvarni proizvodni proces na proizvodnim CNC strojevima te implementiraju CAD/CAM i CNC tehnologije u proizvodnom okruženju.

Laboratorij obuhvaća integraciju CAD/CAM tehnologije s CNC tehnologijom i tehnologijom 3D ispisa s 3D skeniranjem. Laboratorij će biti opremljen vrhunskom računalnom opremom s CAD/CAM alatima i softverom. Uz prethodno spomenutu vrhunsku tehnologiju, laboratorij će sadržavati školski CNC stroj (glodalica), 3D pisač sa skenerom te A0 pisač u boji kako bi se na malim dimenzijama izradaka u potpunosti mogla implementirati CAD/CAM tehnologija u prostoru laboratorija. Ovaj multifunkcionalni prostor će se dodatno opremiti s  višeosnim CNC strojem-glodalicom i višeosnim CNC strojem-tokarilicom većih dimenzija i mobilnim računalima te postati prostor u kojem se simulira stvarni proizvodni proces na proizvodnim CNC strojevima te implementiraju CAD/CAM i CNC tehnologije u proizvodnom okruženju.

Pratikum će biti opremljen  s  uređajem za ispitivanje zavara, simulatorom za zavarivanje te radnim mjestima za pripremu materijala i za elektrootporno zavarivanje. Radni stol za zavarivanje će omogućiti ispitivanja konstrukcija većih dimenzija, a ujedno će učenici moći koristiti uređaj za sušenje elektroda.

Laboratorij će se opremiti kidalicom za ispitivanje vlačne čvrstoće materijala s dodatcima za mjerenje pomaka, deformacije i tvrdoće, uređajem za mjerenje udarne radnje loma, mikroskopom za proučavanje metalografske strukture materijala, tvrdomjerom za ispitivanje tvrdoće materijala, ručnim analizatorom za precizno određivanje sastava nepoznatih materijala te kontrolnim i mjernim alatima za mjerenje dimenzija i kontrolu odstupanja od oblika i položaja.

Fotonaponska pokazna oprema (fotonaponski mobilni moduli) se može koristiti u praktikumu u kombinaciji sa stanicom za umjetno osvjetljenje. Pokazna fotonaponska stanica ima mogućnost rada u mrežnom modu kao i u otočnom režimu rada. U sklopu vježbi u praktikumu su predviđeni i setovi za spajanje modela za fotonaponsku energiju, energiju vjetra, sustav baterijskog spremanja energije te smart grid sustav. Termovizijska kamera se nabavlja za prikaz i mjerenje termalne energije tijela i objekata. 

Za razna mjerenja parametara u mehanici fluida (temperatura, vlažnost, brzina strujanja fluida, pad tlaka i sl.) predviđeno je 12 setova s instrumentima. Uz postojeću opremu za mjerenja u termotehnici, predviđena je i nabavka elektronskih protokomjera kapljevine te pare/plina, stanica za ispitivanje učinkovitosti fotonaponskih ćelija, mjerna i ostala oprema za postojeću geotermalnu dizalicu topline.

Laboratorij namijenjen za integraciju konverzacijskog programiranja i višeosne tehnologije. Bit će opremljen višeosnim školskim strojevima (glodalica i tokarilica) na kojima će se izrađivati izraci manjih dimenzija konverzacijskom tehnologijom programiranja, vrhunskom računalnom opremom namijenjenu CNC programima.

Laboratorijska oprema je klasificirana po metodičkim i didaktičkim načelima i omogućuje u isto vrijeme rad svih učenika u grupi (12) na različitim radnim točkama. Paneli i stanice s opremom su mobilni i nastavnik može imati uvid u rad cijele grupe. Modularnost i mobilnost opreme u laboratoriju će omogućiti projektiranje proizvodnih sustava i primjenu industrije 4.0

Laboratorij koji će omogućiti projektirati sustave automatizacije od standardnih elemenata automatizacije, povezivati u podsustave, primijeniti različite vrste industrijske komunikacije, povezivati različite module i projektirati sustave upravljanje s modularnim softverom. Ujedno će se  u laboratoriju provoditi vježbe iz programiranja mikroupravljača, primjenu elemenata automatizacije, spajanje i korištenje elektromotornih pogona, regulacije tehničkih sustava, upravljanje procesnom automatizacijom (mjerenje procesnih veličina), upravljanje proizvodnih modula i sustava, programiranje korisničkih sučelja, primjena i projektiranje robotskih sustava od sklopova ili korištenje robota samostalno ili u sklopu proizvodnih sustava.

Laboratorij koji će sadržavati programski paket za reverzibilno inženjerstvo i 3D CAD dizajniranje, 3D CAD program s haptičkom rukom za obradu slobodnih i složenih formi, edukacijski 3D skener s računalnim programom za mjerenje trodimenzonalne promjene oblika i raspodjele deformacija, 3D profesionalni printer za brzu digitalnu izradu jednostavnih i kompleksnih plastičnih dijelova, te didaktičku opremu za mehaniku, elemente strojeva i strojarske konstrukcije.

Laboratorij će se sastojati od jedne specijalizirane učionice i radionice za izvođenje praktičnih radova i vježbi. Uz dvije postojeće dvostupne dizalice s navojnim vretenom za radove na stvarnim vozilima za potrebe servisiranja, dijagnosticiranja i popravka, planirana je nova oprema – prije svega makete i modeli za izvođenje vježbi i praktične nastave, oprema za dijagnostiku i oprema za vulkanizaciju.