Edukacija o konverzacijskim metodama i alatima za mjerenje zadovoljstva korisnika usluga

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Tijekom listopada i studenog održane su dvije nove edukacije za djelatnike Tehničke škole Čakovec. Radi se o nastavku edukacija po programu edukacija koji je kreiran nakon što je provedena F 360 procjena kompetencija.

U listopadu, na jednodnevnoj edukaciji djelatnici škole su se educirali o novim konverzacijskim metodama za facilitiranje ključnih razgovora i stvaranje održivih rješenja. Kao jedan od ključnih benefita ove edukacije sudionici su istaknuli rad u grupama i zajedničko istraživanje mogućih rješenja u području „komunikacijskih problema“.

Profesori koji su imenovani u interni tim za kvalitetu RCK, u studenom su se educirali o metodama i alatima za mjerenja zadovoljstva korisnika RCK usluga. Naučene metode u budućnosti će se primijeniti za ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Čakovec.