Ispitivanje razvojnih potreba odgojno-obrazovnih djelatnika Tehničke škole Čakovec

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
U ožujku su započele aktivnosti ispitivanja razvojnih potreba pomoću metode F 360. Na samom početku procesa, ugovoreni stručnjaci su odgojno-obrazovnim djelatnicima pojasnili što je točno metoda F 360° i kako će teći proces procjene. Ispitivanje se provodi pomoću on line upitnika, a temeljem ranije uspostavljenih temeljenih kompetencija koje bi odgojno-obrazovni djelatnici u Regionalnom centru kompetencija Tehničke škole Čakovec trebali posjedovati. Za svakog sudionika tj. osobu koja je u „centru“ ispitivanja, procjenjuju se ponašanja i kompetencije izražene tvrdnjama. Svaki sudionik procjenjuje sam sebe, procjenjuju ga ravnatelj/ica, kolege/ice (voditelj/ica stručnog vijeća, mentori/ce, savjetnici/e, kolege/ice stručnjaci/kinje) i mlađi/e kolege/ice (pripravnici/e, stručni/e suradnici/e, kolege/ice pod mentorstvom). Na taj način povratna informacija koju sudionik za sebe dobije, zaokružuje uvid iz više izvora čineći 360°. Ovaj alat nudi cjelovitu i sveobuhvatnu sliku o pojedincu te daje priliku za uvid u jake strane  i područja za razvoj. Temeljem povratnih informacija izrađuje se individualni plan razvoja za svakog ispitanika te se utvrđuju ključna područja za daljnji razvoj. U ispitivanju je sudjelovalo 60 odgojno-obrazovnih djelatnika. Nakon završetka individualnih interpretacija rezultata izrađuje se pregled rezultata na razini kolektiva Tehničke škole Čakovec, odnosno Regionalnog centra kompetencija. Po utvrđenim ključnim područjima za daljnji razvoj organizirat će se ciljane specijalističke edukacije kojima će se jačati kapaciteti odgojno–obrazovni djelatnika.