Nastavak edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike Tehničke škole Čakovec

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
U nastavku provedbe edukacijskog programa za daljnji razvoj ključnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika održane su dvije edukacije: 12. listopada održana je edukacija Digitalni obrazovni sadržaji, a 16. studenog  Osiguranje kvalitete ishoda učenja. Polaznici edukacije imali su prilike unaprijediti i nadograditi svoja teoretska i praktična znanja. Obje teme polaznici su ocijenili kao  vrlo aktualne i zanimljive, a kao najkorisniji su istaknuti konkretni praktični primjeri, metode i alati.