Nastavak edukacija za vodstvo Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Čakovec

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Nakon uspostave modela kompetencija za vođenje i upravljanje Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) i provedene procjene kompetencija, kreiran je program edukacija za vodeći tim. Edukacije će se provoditi do završetka projekta.

Tijekom veljače, ožujka i travnja održane su edukacije na tri teme: Participativno ili suradničko vodstvo, Upravljanje portfolijom RCK usluga i analiza tržišnog okruženja te Metode i tehnike za on-line edukacije.

Iako sve edukacije značajno doprinose razvoju kompetencija, prema ocjeni polaznika, najzanimljivija od navedenih bila je edukacija Participativno ili suradničko vodstvo. Kroz edukaciju je vodeći tim upoznat s glavnim karakteristikama i prednostima suradničkog vodstva te modelima implementacije. Očekujemo da će primjena stečenih znanja osnažiti RCK i povećati učinkovitost u postizanju ciljeva.