Stručno usavršavanje CNC konverzacijsko programiranje – tokarenje

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Nastavak stručnog usavršavanja iz područja CNC konverzacijskog programiranja – tokarenja održan je 26., 27. i 28. siječnja 2021. godine. Nastavnici iz Tehničke škole Čakovec i partnerskih škola u okviru usavršavanja obradili su: pregled tipičnih operacija kod tokarenja, izbor režima rada kod tokarenja, konverzacijsko programiranje CNC strojeva tokarenje,  konverzacijsko programiranje CNC strojeva tokarenje – pogonjeni alati (osnove). Znanje su testirali radom na konkretnim praktičnim primjerima. Nastavnici su ocijenili stručno usavršavanje iznimno korisnim te izrazili želju  za nastavkom usavršavanja na naprednoj razini.